Home » Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar

Program Studi Ners

TENAGA PENDIDIK PROGRAM STUDI NERS   
NO NAMA NIDN / NUPN JABATAN AKADEMIK
1 Ns. Pipin Yunus, M.Kep 905058503 Asisten Ahli
2 Ns. Rona Febriyona, S.Kep.,M.Kes 916028802 Asisten Ahli
3 Ns. Andi Akifa Sudirman, M.Kep 913108802 Asisten Ahli
4 Ns. Fadli Syamsuddin, M.Kep.Sp.Kep.MB 924118701 Asisten Ahli
5 Ns. Firmawati, M.Kep 925018901 Asisten Ahli
6 Ns. Sabirin B. Syukur, M.Kep 907108602 Asisten Ahli
7 Ns. Harismayanti, M.Kep 920048704 Asisten Ahli
8 Ns. Haslindah Damansyah, M.Kep   Tenaga Pengajar
9 Ns. Fitriya Handayani, M.Kep   Tenaga Pengajar
10 Ns. Dewi Modjo, M.Kep   Tenaga Pengajar
11 Ns. Ani Retni, M.Kep   Tenaga Pengajar
12 Fatmi Parenrengi, S.Kep.,M.Kes 904039102 Tenaga Pengajar
13 Ns. Andi Nuraina Sudirman, S.Kep.,M.Kes 923109101 Tenaga Pengajar
14 Hartati Inaku, SKM.,M.Kes 925087501 Lektor
15 Ns. Rini Asnawati, S.Kep.,M.Kes   Tenaga Pengajar
16 Inne Ariane Gobel, SKM.,MKL 917048802 Tenaga Pengajar
17 Salahuddin Liputo, M.Psi 917048802 Tenaga Pengajar
18 Anik Indarwati, S.Psi.Psi.,M.Pd 924097602 Asisten Ahli
19 Riyan Hardichal, SKM.,MM 914128703 Tenaga Pengajar
20 Hamka Purnama, S.Farm.Apt., MKKK 919128702 Tenaga Pengajar
21 Bama Gusmara,S.Si., MKKK 913118701 Tenaga Pengajar
22 Sulastini, S.Si.,MM 926128801 Tenaga Pengajar
23 Zulfitri Jamal, SKM.,MM 918049002 Tenaga Pengajar
24 Fransisca May Henita, S.Kep.,MKKK 930058701 Tenaga Pengajar
25 Nikhen Prasasti Wulandari, S.Farm.Apt., MPH 913069002 Tenaga Pengajar
26 Ns. Abd. Wahab Pakaya, M.Kep   Tenaga Pengajar
27 Ns. Arifandi Pelealu, M.Kes   Tenaga Pengajar
28 Ns. Susanti Monoarfa, M.Kep   Tenaga Pengajar
29 Ns. Nkmawati Puluhulawa, M.Kes   Tenaga Pengajar
30 Ns. Wiwi Piola, M.Kep   Tenaga Pengajar
31 Ns. Nurliah, M.Kep   Tenaga Pengajar
32 Ns. Muriyati Rochani, M.Kep   Tenaga Pengajar
33 Ns. Iskandar Simbala, M.Kep   Tenaga Pengajar
34 Ns. Arifin Umar, M.Kep   Tenaga Pengajar
35 Ns. Ervina Kasim, M.Kep   Tenaga Pengajar
36 Ns. Euis Hidayat , S.Kep.,MM   Tenaga Pengajar
37 Ns. Fahmi  A.Lihu, S.Kep., M.Kes   Tenaga Pengajar
38 Ns. Asni Ayuba, S.Kep.,MM   Tenaga Pengajar
39 Ns. Ibrahim Paneo, S.Kep.,M.Kes   Tenaga Pengajar
40 Ns. Lenny Ali, S.Kep.,MM   Tenaga Pengajar
41 Ns. Rahmad Kadir, S.Kep.,M.Kes   Tenaga Pengajar
42 Ulfa Domili, SKM.,M.Kes   Tenaga Pengajar

 

Program Studi D-IV Bidan Pendidik

TENAGA PENDIDIK PROGRAM STUDI D-IV BIDAN PENDIDIK  
NO NAMA NIDN / NUPN JABATAN AKADEMIK
1 dr. Rusli A. Katili, MARS   Tenaga Pengajar
2 dr. Zulaika F. Asikin, M.Kes   Tenaga Pengajar
3 Dwi Nur Octaviani Katili, M.Keb 911109011 Tenaga Pengajar
4 Fatma Zakaria, M.Keb   Tenaga Pengajar
5 Zuriati Mohamad, SKM.,M.Kes 922018502 Lektor
6 dr. Nikartin Pakaya, Sp.A   Tenaga Pengajar
7 Efri Leni Rauf, M.Kep   Tenaga Pengajar
8 dr. Susanti Pakaya   Tenaga Pengajar
9 dr. Taufiqurrahman Latif   Tenaga Pengajar
10 Ratna Dunggio, S.Pd.,M.Si 915018702 Tenaga Pengajar
11 Fendrawaty Hilamuhu, S.Pd.,M.Pd 910109002 Tenaga Pengajar
12 Ulfiana Djunaidi, S.Pd, M.Pd 902019001 Tenaga Pengajar
13 Sisilia Sarton Kasa, S.ST   Tenaga Pengajar
14 Sabrina Usman, S.ST   Tenaga Pengajar
15 Sri Mulyaningsih, S.ST   Tenaga Pengajar
16 Muskinah Ahsaeni Syamsuddin, S.ST., M.Keb 930058901 Tenaga Pengajar
17 Nurjanah, SKM.,M.Kes 908048201 Tenaga Pengajar
18 Risnawati Anwas, SKM.,M.Kes 925098804 Tenaga Pengajar
19 Fifi Ishak, SKM.,MM 908047801 Tenaga Pengajar
20 Masmuni Wahda Aisya, S.ST.,M.Keb   Tenaga Pengajar
21 Jumroh Eka Suci Rahmadhani, S.ST.,M.Keb   Tenaga Pengajar
22 ST. Surya Indah Nurdin, S.ST.,M.Keb   Tenaga Pengajar
23 Rizki Nikmatul Husna Ali, S.ST.,M.Keb   Tenaga Pengajar
24 Levana Sondakh, S.ST   Tenaga Pengajar
25 Fidyawati Apriyanti A. Hiola, S.ST   Tenaga Pengajar
26 Rahmawati S. Parman, S.Psi   Tenaga Pengajar
27 Febriyanti, S.Pd.,M.Sc 907029101 Tenaga Pengajar
28 Yuliana Misar, S.T.Keb,SKM.,M.Kes   Tenaga Pengajar
29 Sudirman N. Adu, SKM.,M.Kes   Tenaga Pengajar
30 dr. Imelda Muhamad, M.Kes   Tenaga Pengajar
31 dr. Elson Djakaria, Sp.Og   Tenaga Pengajar
32 Uruwatil W. Nggole, SKM.,M.Kes   Tenaga Pengajar
33 Lian M. Laminullah, S.ST.,M.Kes   Tenaga Pengajar
34 dr. Andy Kurniati Naue, M.Kes   Tenaga Pengajar
35 Muhammad Syarif Hida, SKM.,M.Kes   Tenaga Pengajar
36 Selvi Mohamad, S.ST., M.Kes   Tenaga Pengajar
37 Meike Ibrahim, S.ST.,M.Kes   Tenaga Pengajar
38 Sofietje T. Pontoan, S.ST   Tenaga Pengajar
39 Jusri Adam, S.ST.,M.Kes   Tenaga Pengajar
40 Sukarni Ismail, SKM.,M.H.Kes   Tenaga Pengajar
41 Sunarti Ismail, S.Kep.Ns.,M.Kes   Tenaga Pengajar
42 Erfina Hasania, S.ST.,M.Kes   Tenaga Pengajar